Құрылымы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ РЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
struktura