Құрамы

ҚР Білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы ҚР жоғары оқу орындарының ректорлар кеңесінің құрамы

kuramy-sv-kaz